Pretraga

Osnovni podaci o preduzeću

Saga RS d.o.o. Banja LukaOsnovano: 2007. godine

tel: +387 (0) 51 320 700 (centrala)
fax: +387 (0) 51 320 701
e-mail: sagars@saga.rs
I Krajiškog korpusa 22
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

 

Saga d.o.o. Beograd

Osnovano: 1989. godine

Sedište kompanije
Bulevar Zorana Đinđića 64a
(GTC House)
11070 Beograd, Srbija

Telefon: +381 (0) 11 3108 500
Fax
: +381 (0) 11 3108 567
E-mail adresa: office@saga.rs


Tip organizacije
:
Kompanija u privatnom vlasništvu,
društvo sa ograničenom odgovornošću

Većinski vlasnik je New Frontier Holding GmbH (NFH)


Ostale k
ompanije koje posluju u okviru sistema New Frontier Group:

New Frontier Group - Austrija
Romsys - Rumunija
Technoserv Consulting - Rusija, Ukrajina
Xapt - Mađarska, SAD, Kanada, Australija
NF CSB - Slovenija
New Frontier Poland - Poljska
Tegetdot - Srbija
Teligent - Rusija
New Frontier Innova - Srbija
Smart - Srbija
NPS - Srbija


Kompanije koje posluju u okviru sistema Saga
:
Saga CG d.o.o. Podgorica (Saga je vlasnik 100% preduzeća)
Saga RS d.o.o. Banja Luka (Saga je vlasnik 100% preduzeća)
Saga MK DOOEL Skopje (Saga je vlasnik 100% preduzeća)
Smart d.o.o. Novi Sad (Saga je vlasnik 60% preduzeća)
NPS d.o.o. Beograd (Saga je vlasnik 60% preduzeća)
New Frontier Innova d.o.o. Beograd (Saga je vlasnik 100% preduzeća)Broj zaposlenih u regionu:
>290