Pretraga

Digitalno poslovanje danas u proseku čini do 10% ukupnog poslovanja u kompanijama, što znači da postoji ogroman potencijal za unapređenje poslovanja.


Očekivani rast digitalnog poslovanja je oko 11% na godišnjem nivou, a rast na polju softvera i IT servisa samo 3%.
Kompanije koje su završile digitalnu transformaciju postale su 26% profitabilnije.


ŠTA JE
digitalna transformacija?

Termin „digitalna transformacija“ podrazumeva način poslovanja koji se odnosi na promenu internih i eksternih strategija, uz čiju pomoć će se upotrebom modernih tehnologija obezbediti efikasniji rad zaposlenih i kvalitetniji odnos sa klijentima. Prava transformacija poslovanja dogodiće se samo ukoliko svi resursi kompanije prihvate nove strategije.

ZAŠTO
digitalna transformacija?

Industrijski procesi više ne mogu da se zasnivaju na zastarelim i zatvorenim IT eko-sistemima. Korišćenjem takvih premisa organizacije limitiraju svoje zaposlene da napreduju i da svoje sposobnosti iskažu na pravi način. Takav način poslovanja ne utiče samo na kompaniju, već i na njihove klijente. Oni danas očekuju komunikaciju sa kompanijom na modernim osnovama i ako to nije slučaj njihovo zadovoljstvo će se smanjiti, što za kompaniju može da znači i njihov gubitak.

Danas neka mala startup kompanija lako može da postane konkurencija velikim korporacijama i upravo je to razlog zašto velike kompanije moraju da budu spremne na brzo prihvatanje promena i na prilagođavanje novim tržišnim uslovima.


KAKO
digitalna transformacija utiče na promenu poslovanja preduzeća?

Ne postoji univerzalna formula digitalne transformacije. Taj proces je potpuno personalizovan, a Saga i New Frontier Group pristupaju tom izazovu na sistematičan način. Na sajtu missinglink.newfrontier.eu nalazi se besplatan upitnik koji omogućava pravilnu procenu u kojoj meri je poslovanje nekog preduzeća digitalno transformisano. Na osnovu datih odgovora kreira se strategija za personalizovan proces digitalne transformacije, koju mi nazivamo Missing Link.

Zašto Missing Link? Zato što je to univerzalni termin koji opisuje kariku koja nedostaje u evolutivnom razvoju. Našom strategijom i poznavanjem tržišta obezbeđujemo kompanijama da pronađu tu „nedostajuću kariku“ koja će im omogućiti da svoje poslovanje podignu na profitabilniji, efikasniji i moderniji nivo. Taj proces se sastoji iz tri osnovna činioca:

  • angažovanje zaposlenih

  • angažovanje klijenata

  • inoviranje poslovnog modela

 

63,3% kompanija u CEE smatra digitalnu transformaciju kao šansu za razvoj.

IDC White paper „How Digital Transformation is Changing Business in CEE“

Samo 11% kompanija u CEE dostiglo je 4. nivo digitalne transformacije. Većina kompanija u Srbiji je samu sebe ocenila da se nalaze na 1. ili 2. nivou.

IDC White paper „How Digital Transformation is Changing Business in CEE“


AGAŽOVANJE ZAPOSLENIH

Kako digitalne tehnologije i sve veći obim proizvodnje utiču na snižavanje cena finalnih proizvoda, da bi profitabilnost ostala ista ili veća nego ranije, neophodno je povećanje efikasnosti i to je danas jedan od najvećih prioriteta u kompanijama. A najsigurniji način za to je povećanje angažovanja zaposlenih. Da bi pronašla način za uspešno povećanje angažovanja radnika, kompanija mora da pronađe načine da se poveže sa njima. Mora da im ponudi na uvid sve relevantne informacije i sva znanja koja su neophodna za obavljanje posla. Kada se poboljša komunikacija i informisanost zaposlenih, smanjuje se jaz između tehničkih i ljudskih resursa što dovodi do bolje razmene ideja i uopšte do kreativnijeg načina poslovanja.

Kako uspešno povećati angažovanje zaposlenih? Za to mogu da posluže gejmifikacija, alati na društvenim mrežama, portali sa jedinstvenim sadržajem… Na taj način u digitalnoj ekonomiji uspeh se zasniva na uspostavljanju agilne i fleksibilne organizacione strukture. New Frontier Group je već razvio set proizvoda koji uspešno pokrivaju ovaj segment poslovanja.


 

AGAŽOVANJE KLIJENATA

Angažovanje klijenata je presudan faktor na digitalnom tržištu. Digitalna ekonomija donosi novu klasu klijenata koji su odrasli uz moderne tehnologije. Samo kompanija koja je sposobna da svoje proizvode ili usluge na neki način diferencira od konkurencije uspeće da privuče pažnju tih klijenata. U visoko kompetitivnom digitalnom tržištu različitost znači transformaciju na taj način da se postigne faktor zainteresovanosti klijenata za proizvod, uslugu ili brend u celini. Samo taj „wow“-faktor angažovaće klijente u dovoljnoj meri da usvoje i nastave da koriste proizvod ili uslugu. Takođe, različiti klijenti imaju različite ukuse, vole različite stvari. Stoga svako od njih treba i mora da se tretira kao jedinstvena individua. Proizvodi i usluge moraju da se kreiraju na taj način da anticipiraju želje i potrebe svakog pojedinačnog klijenta. I na ovom polju Saga i New Frontier Group poseduju proizvode koji su u potpunosti prilagodljivi svakom pojedinačnom klijentu i kompanije u kojima su implementirani izuzetno su zadovoljne postignutim efektom.


 

INOVIRANJE POSLOVNOG MODELA

Treći činilac, inoviranje poslovnog modela, neophodan je jer se današnje tržište drastično promenilo i još uvek se menja. Digitalne tehnologije su potpuno redefinisale načine komunikacije, učenja i poslovanja. Zahvaljujući pametnim telefonima, tabletima, bežičnoj komunikaciji i društvenim mrežama nismo dobili samo bolje, angažovanije i fleksibilnije zaposlene – istovremeno imamo i zahtevnije i bolje informisane klijente. Transformacija poslovanja je stoga proces koji traje. Ona zahteva stalno prilagođavanje kompanije tržišnim uslovima koji se danas menjaju brže nego ikad. Kontinualna inovacija poslovanja zahteva stalno angažovanje zaposlenih, vreme i novac. Možda to nije jeftino, ali ukoliko kompanija ne preduzme taj korak, pregaziće je konkurencija. A u konačnom obračunu investicija će se brzo isplatiti i ROI procenat će uvek biti visok.

Prodaja tehnologija zasnovanih na platformi 3. generacije (mobilnost, cloud, big data, društvene mreže) u 2014.  godini porasla je za 15%, dok je prodaja tehnologija zasnovanih na platformi 2. generacije (client/server i LAN/Internet infrastrukture) porasla samo za 3%.

IDC White paper „How Digital Transformation is Changing Business in CEE“

LIDERI U DOMENU DIGITALNE TRANSFORMACIJE

New Frontier Group, kao i Saga koja je članica grupacije, odavno je prepoznala vrednost digitalne transformacije. Tradicija i iskustvo na tržištu dugo 25 godina omogućilo nam je da uočimo probleme koji se pojavljuju u poslovanju i da pronađemo taj „Missing Link“. Transformaciju smo prvo započeli na sebi, a njene prednosti predočavamo i našim klijentima i partnerima. Aktivno sprovodimo transformaciju našeg poslovanja, jer smatramo da će nam takvo iskustvo pomoći i da druge kompanije uvedemo u digitalnu transformaciju.

Digitalno poslovanje danas u proseku čini do 10% ukupnog poslovanja u IT kompanijama, a očekivani rast je oko 11% na godišnjem nivou. U poređenju s tim, očekuje se prosečan rast na polju softvera i IT servisa od samo 3%. To pokazuje koliki potencijal leži u digitalnoj transformaciji. Rešenja koja nude New Frontier Group i Saga već čine više od 20% našeg prihoda. To je duplo više od proseka na tržištu i još je jedan pokazatelj da smo pravi lideri u Centralnoj i Istočnoj Evropi kada je u digitalna transformacija u pitanju.