Pretraga

iBanking - Spremni za inteligentno bankarstvo

Vreme je za Banking online rešenje koje odgovara zahtevima Vašeg biznisa i marketinga

iBanking - Spremni za inteligentno bankarstvo

iBanking rešenje je personalizovan portal koje pruža lično i unapređeno korisničko iskustvo.

Prikaz informacija je prilagodljiv onome šta korisnik želi da vidi, u kojoj grupi korisnika se nalazi i sa koje platforme je pristupio.

Korisnici koji su probali iBanking ne žele da se vrate na tradicionalno elektronsko bankarstvo.

iBanking je jednostavno, rentabilno i efikasno rešenje elektronskog bankarstva za stanovništvo (retail) i pravna lica (corporate), koje uzima u obzir potrebu korisnika da komunicira sa bankom putem svih raspoloživih kanala (internet, kontakt centar, IVR, SMS, tablet, smartphone...). iBanking je novi, interaktivni BankingOnline portal velike fleksibilnosti i visokog stepena sigurnosti, zasnovan na Microsoft tehnologiji (.NET 4.0 and SQL Server 2008 R2). Osim unapređenih finansijskih modula i integracije sa heterogenim sistemima, iBanking omogućava sakupljanje i analizu podataka radi kvalitetnog izveštavanja i korišćenja u marketinškim kampanjama.

Lideri u inovacijama

iBanking rešenje se nalazi na tržištu od 2000. godine i razvijeno je u skladu sa zahtevima brojnih klijenata. Prateći savremene trendove u bankarstvu, često smo premijerno na ovom tržištu implementirali inovativne funkcionalnosti (SMS izveštavanje, one-time-password, trgovanje hartijama od vrednosti, logovanje putem lične karte, lične finansije, interaktivni grafički prikaz podataka…). Osim olakšanog pristupa informacijama, velika pažnja posvećena je i mogućnosti njihovog ažuriranja, kao i dizajniranju intuitivnog korisničkog interfejsa koji se nadovezuje na dosadašnja iskustva korisnika. Tako je dobijen iBanking portal nove generacije. iBanking omogućava kontinuirano izvršavanje i praćenje uobičajenih finansijskih operacija i potrebnih obaveštavanja, na Web 2.0  platformi. Kroz sistem vidžeta, predviđeno je upravljanje različitim grupama podataka iz oblasti bankarskih usluga i proizvoda.