Pretraga

Infrastrukturna rešenja

Saga je u mogućnosti da ponudi sve što je potrebno jednom preduzeću, ustanovi ili finansijskoj instituciji u oblasti ICT infrastrukturnih rešenja. Naša rešenja uključuju proizvode i tehnologije vodećih svetskih vendora (kao što su Microsoft, HP, VMware, Symantec...), a njihov dizajn, implementaciju i tehničku podršku obavlja naš tim kvalifikovanih i sertifikovanih stručnjaka.

Naša rešenja za klijente obuhvataju sledeće kategorije:

ISP rešenja

Za ISP organizacije Saga nudi proverena rešenja za hosting servise i osnovne infrastrukturne funkcije IP mreže (DNS, DHCP, Directory Services). Detaljnije...

Upravljanje sistemina / Systems Management

 • Rešenja za nadgledanje servera, aplikacija i servisa, kao i virtuelizovanih/Cloud okruženja,
 • Rešenja za ažuriranje (Patch management) i automatizovani deployment operativnih sistema i aplikacija
 • rešenja za automatizaciju i podršku IT procesima (IT Service Management
 • Incident Management
 • Asset Management
 • Problem Management, IT Operations...

Upravljanje klijentima / Client Management

 • Client deployment
 • Software metering
 • Rešenja za ažuriranje (Patch management) i automatizovani deployment radnih stanica
 • Rešenja za praćenje i kontrolu konfiguracija.

Komunikacija, kolaboracija i rešenja za produktivnost /Communication, Collaboration and Productivity solutions

 • Rešenja za elektronsku poštu komunikaciju i kolaboraciju
 • Office i productivity aplikacije

Serverska i integrisana sigurnosna rešenja / Server & Integrated security

 • Public Key Infrastructure
 • Network Access Protection
 • Data Loss Prevention

Sigurnost klijenata / End Point (client) Security

 • End Point Security software (Antimalware, Firewall, ...)
 • Secure endpoint access
 • Secure identity hardware (Smart Cards, Tokens)
 • Kontrola perifernih uređaja na radnim stanicama
 • Bezbedan prenosni storage
 • Bezbedan rad sa udaljene lokacije.

Directory & Identity Services, operativni sistemi, printing rešenja

 • Active Directory
 • Windows Server
 • Linux/Unix serveri
 • outsourcing printera
 • outsourcing održavanja i potrošnog materijala za printere