Pretraga

Inovacija

Saga neprestano traži nove načine za generisanje inovativnih ideja koje se inkubiraju, razvijaju i komercijalizuju. Tokom čitavog procesa u kontinuitetu se vrši izbor, preispitivanje i ponovno inoviranje, odnosno usavršavanje inovacije.

 

Kako obezbediti da se inovativne ideje realizuju?

INOVACIJA = IDEJA + IZVRŠENJE

 

Inovativne ideje pre svega treba da pomognu našim klijentima da uspešnije posluju, da ponude nešto novo, poboljšaju postojeću uslugu ili da pruže novi servis svojim klijentima i da budu uspešniji u obavljanju svog posla. Važnost inovacija danas nije samo u briljantnim idejama, novim proizvodima ili servisima, već i u razvoju poslovne infrastrukture koja će ih podržati kao i sasvim novih i drugačijih poslovnih modela.

Kako do inovacije?

Pogledajte jednu od ideja na ovom linku.