Pretraga

Multikanalni sistemi za pristup podacima

Sagu u ovoj oblasti izdvaja širina ponude. Trudimo se da budemo mesto na kome jedna banka ili finansijska organizacija može da dobije sve što joj je potrebno za poslovanje u ICT domenu.Jednoj banci isporučujemo sve što je potrebno za njeno poslovanje, počev od projekata njene mreže i mrežne opreme, računara, bilo da su to Intel bazirane ili RISC platforme, telefonije, softvera pa sve do obuke korisnika i 24x7 održavanja. 

Novo Sagino iBanking rešenje je dizajnirano na principima pristupa „bilo gde, bilo kada, bilo odakle“. Najveće banke u Srbiji su prepoznale potencijal ovog rešenja i implementirale su iBanking sistem za svoje klijente.

Sagin prethodni paket za elektronsko bankarstvo koji je razvijen 2000. godine koristi 27% banaka u Srbiji po čemu je Saga prepoznati lider. U svim oblastima poslovanja, Saga je trenutno partner sa 25 od ukupno 39 banaka koje posluju u Srbiji, a koje koriste jednu ili više usluga iz široke palete Sagine ponude. Softverska rešenja koja je razvila Saga su priznata i poznata u svetu.

Inovativno rešenje za klirinšku kuću Udruženja Banaka Srbije koje koristi svih 39 banaka u Srbiji, čini Sagu ne samo vodećim distibuterom softverskih rešenja u bankarstvu na ovom prostoru nego i pionirom u primeni novih tehnologija. Rešenje je potpuno redundantno i skalabilno i bazirano je na Microsoft BizTalk Serveru sa A4Swift adapterom koji implementira poruke iz kompletnog Swift Handbooka. Kliring centar ima veliki softverski i hardverski kapacitet, koji je testiran i verifikovan od strane Microsofta, zbog čega postoji plan da se u ovom kliring centru u budućnosti obavljaju i drugi poslovi osim trenutno aktuelnog kliringa čekova.

Multikanalni sistemi za pristup podacima radi obavljanja sigurnih transakcija omogućavaju građanima i pravnim licima da uz pomoć bilo kog "pametnog uređaja" (mobilnog telefona, telefona, Interneta, SMS, faksa, 24 časa dnevno - 7 dana u nedelji), pristupe podacima i sigurnim transakcijama obavljaju bankarske poslove. Ta tehnologija omogućava bankama da priđu bliže korisniku, do njegovog radnog mesta ili njegovog doma, a ne da čekaju da klijent dođe u banku.

U korak sa trendovima visoke tehnologije i potrebom da se integrišu dve vodeće tehnologije savremenog radnog okruženja – kompjuter i telefon, Saga je 1996. godine započela proces razvijanja CTI (Computer Telephony Integration) aplikacija. Kroz strateške analize, konsalting, dizajn, transfer znanja, outsourcing, implementaciju i podršku, podigli smo naš odnos sa korisnicima na najviši mogući nivo.

Biometrijske metode za identifikaciju (identifikacija rukopisa, ili otiska prsta) su najnoviji trend u svetu. Digitalni potpis je sistem brojeva, a biometrijske karakteristike se ne mogu zaboraviti, pokvariti ili izgubiti. Identifikacija putem rukopisa npr. ne uzima u obzir samo izgled potpisa već i brzinu potpisa, pritisak i ugao pod kojim se piše i druge detalje.

Projekat CePP (Centar za elektronsko poslovanje Pošte) je zajednička investicija Pošte Srbije i našeg preduzeća. CePP predstavlja višekanalni multimedijalni kontakt centar koji će kroz razvoj i integraciju servisa ponuditi svim zainteresovanim svoju infrastrukturu i široku paletu usluga iz domena elektronskog poslovanja.

Opširnije o proizvodima i podršci: