Pretraga

Telekomunikacije

Saga je realizovala telekomunikaciona i infrastrukturna rešenja od vitalnog značaja na nacionalnom nivou.

Osim veoma velikih projekata čiji se značaj ogleda u unapređenju telekomunikacija na nivou čitave zemlje (krucijalni infrastrukturni projekti za nacionalnog operatera Telekom Srbija, Elektroprivredu Srbije, Naftnu industriju Srbije, Aerodrom Nikola Tesla i mnogi drugi), Saga može da se pohvali i izgradnjom međunarodnih EU mreža.

Iz velikog dijapazona implementiranih rešenja, izdvajaju se implementacije velikog broja LAN i WAN mrežnih infrastruktura, VoIP i Security rešenja za srednja i velika preduzeća i u okviru bankarskog sistema, državne uprave i javnih preduzeća. Mrežna rešenja Saga realizuje u saradnji sa vodećim svetskim proizvođačima mrežne opreme - Cisco Systems i Juniper Networks sa kojima ostvaruje partnerstva najvišeg ranga (Cisco Gold Partner i Juniper Elite Partner). Zavidna lista referenci i na Enterprise i na Telco/Carrier tržištu garantuje kvalitetnu uslugu i zadovoljstvo korisnika.

Saga nudi kompletna mrežna rešenja koja obuhvataju i instalaciju pasivne mrežne opreme korišćenjem bakarnih i fiberoptičkih komponenti poslednje generacije. Položenih nekoliko stotina kilometara kablova i više desetina hiljada  konekcija dokazuje kvalitet naših LAN rešenja i svrstava Sagu u sam vrh na našem tržištu. Partneri u oblasti strukturnog kabliranja su nam: Brand-Rex, Schrack i Conteg, dok licence za ugradnju opreme imamo od sledećih preduzeća: Kerpen, Panduit, Krone i Legrand. Saga takođe poseduje specijalnu licencu CABITA - standard u oblasti kablovske infrastrukture za područje Austrije.

Visoko stručan i obučen inženjerski i tehnički kadar, prateći evropske i svetske standarde, garantuje profesionalno postavljanje sistema, ali i presales i postsales usluge krajnjem korisniku. Pored izgradnje i puštanja u rad mrežnih rešenja, Saga može da ponudi i usluge tehničke podrške, izradu tehničke dokumentacije, projektovanje i konsalting za različite mrežne sisteme.

Saga u Sektoru za profesionalne servise u telekomunikacijama zapošljava preko 55 sertifikovanih inženjera i tehničara koji poseduju:

  • Cisco sertifikate (CCIE, CCNP, CCVP, CCIP, CCSP, CCNA, specijalizacije wireless i security) - imamo najveći broj Cisco sertifikovanih profesionalaca u Srbiji
  • Juniper sertifikate (JNCIP-SP, JNCIS-SP, JNCIS-ENT, JNCIS-SEC, JNCIA)
  • Licence za odgovorne projektante i izvođače radova (licencirane od Inženjerske komore Srbije)
  • Licence za ovlašćene projektante (licencirane u Domu inženjera i tehničara Srbije)

Naša najznačajnija mrežna rešenja su: