Pretraga

Virtuelizacija

Virtuelizacija predstavlja nezaobilazan trend u svetu savremenih  informacionih tehnologija čijom primenom se značajno unapređuje kvalitet i upotreba  IT infrastrukture i IT servisa.

Osnovni cilj virtuelizacije je da se njenom primenom izvrši smanjenje troškova po pitanju hardvera, potrošnje električne energije i prostora predviđenog za smeštanje prateće IT opreme. Korišćenjem  ove  tehnologije, vrši se dinamično povećanje iskorišćenja IT resursa, povećava se njihova fleksibilnost i bezbednost, uz konsolidaciju računarske opreme.

Virtuelizacija se preporučuje kao najbolje rešenje  za povećanje pouzdanosti i otpornosti na otkaze IT resursa kao i kod projektovanja rešenja za oporavak od svih vidova katastrofa. Sama tehnologija doprinosi i očuvanju životne okoline te se svrstava u porodicu green tehnologija.

Virtuelizacija obuhvata serversku infrastrukturu, radne stanice i aplikacije.

Virtuelizacija servera (Server Virtualization)

Ubrzani razvoj  Interneta, hardverskih komponenti i sistemskog softvera rezultovalo je ekspanzijom broja servera, servisa i aplikacija u data centrima. U cilju efikasnog iskorišćenja IT resursa i ozbiljnog smanjenja inicijalnog i operativnog ulaganja u IT došlo je do razvoja savremenog rešenja koje danas nazivamo virtuelizacijom. Virtuelizacija servera predstavlja tehnologiju koja omogućava da se na jedan fizički server “smesti” više virtuelnih servera, u cilju optimizacije sistema, povećanja bezbednosti, lakšeg održavanja i investiranja u hardver, prostor i električnu energiju.

Virtuelizacija radnih stanica VDI (Virtual Desktop Infrastructure)

Virtuelizacija desktop infrastrukture podrazumeva tehnologiju pomoću koje se korisniku uz pomoć kompjuterske mreže isporučuje centralizovana virtuelna mašina iz računarskog data centra (radna stanica). Tehnologija zahteva servere na kojima se smeštaju virtuelne radne stanice, kao i fizički tanki klijent, ili računar za komunikaciju sa serverima.

Virtuelizacija desktopa se zasniva na dinamičkoj isporuci virtuelnog Microsoft Windows operativnog sistema - desktopa, u obliku servisa, bez obzira na lokaciju istog, uz neophodan uslov da postoji mrežna komunikacija sa serverskom infrastrukturom. Virtuelizovane radne stanice se po funkcionalnosti i izgledu ne razlikuju od klasičnih radnih stanica na kojima je lokalno instaliran operativni sistem. Ovakav koncept donosi niz ušteda i obezbeđuje znatno jednostavnije i jeftinije održavanje operativnih sistema na radnim stanicama. Ukupna cena primenom virtuelizacije desktopa može biti smanjena i do 40%.

Visoka dostupnost

U cilju obezbeđivanja kontinuiranog rada informacionih sistema kao i zaštite servisa i aplikacija od katastrofe potrebno je obezbediti visoko dostupne servise koji će geografski biti smešteni na drugu lokaciju. Danas je uz pomoć savremenih tehnologija moguće implementirati i integrisati virtuelnu IT infrastrukturu u poslovno okruženje na jednostavniji, brži i ekonomski isplativiji način.

Računarski oblak - Cloud Computing

Računarski oblak predstavlja skup podataka i usluga koje koegzistiraju u deljenom skalabilnom skupu resursa zasnovanom na tehnologiji virtuelizacije i/ ili skalarnim aplikativnim okruženjima. To je model koji omogućava jednostavan  mrežni pristup, na zahtev korisnika, deljenom skupu resursa (na primer mrežni resursi, serveri, prostor na hard diskovima, aplikacije i servisi) koji mogu da budu brzo dostupni za upotrebu ili ugašeni, a sa minimalnim intervencijama, ili akcijama od strane pružaoca usluga. Ovakav model se sastoji od pet ključnih karakteristika, tri servisna modela i četiri modela prema klasifikaciji.

Prednosti virtuelizacije:

 • Uštede u prostoru i energiji
 • Uštede u novcu i vremenu
 • Lakše proširivanje sistema
 • Bolje iskorišćenje sistema
 • Dugotrajna i pouzdana platforma
 • Lakše i jeftinije upravljanje
 • Jednostavnije održavanje
 • Fleksibilnost IT servisa koji se nalaze na virtuelnoj infrastrukturi
 • Visoka dostupnost
 • Jednostavan i brz oporavak aplikacija
 • Jednostavna migracija i migriranje podataka
 • Automatizovana procedura oporavka servisa i aplikacija